Ent3r web

Jeg vil bli Mentor

Hva gjør en mentor?

Mentorene og prosjektlederne er det aller viktigste med ENT3R. Det er mentorene som møter elevene hver uke og trener på realfag. Mentorene forteller elevene om studiet og studiestedet sitt og gjør at det kanskje blir litt lettere for elevene å søke det samme senere.

Mentorene gir elevene undervisning i realfag, og hjelp til lekser. Arbeidet inkluderer organisering av elevtimer, planlegging og gjennomføring av undervisning innen realfag og leksehjelp. Alle mentorer får delta på kurs innen matematikkdidaktikk.

Mentorene er engasjerte og dyktige studenter innen realfag som trener elevene i realfag på en litt annen måte enn den vanlige klasseromsundervisningen. Mentortimene består av både felles undervisning og en-til-en hjelp og hvert semester arrangeres flere elevkvelder der realfagsutdannede fra næringslivet forteller om jobben og utdannelsen sin.

Hva kreves for å bli mentor?

Som mentor må du være faglig god i matematikk, og generelt glad i realfag, slik at du kan hjelpe elever på ungdomsskole og videregående skole. Noen ENT3R-prosjekt tilbyr kun mattetrening, mens andre steder tilbyr også fysikk og naturfagstrening.

Mentorene skal:

  • Studere på en realfaglig linje, feks ingeniør eller sivilingeniør – eller andre studier som krever realfag ved opptak
  • Mentorene skal ha matematikk i sin fagkrets på studiet
  • Mentorene skal i tillegg til undervisningen fortelle om sin studiehverdag og om hvordan de bruker realfag i sine studier. Derfor er det viktig at personen er åpen og sosial og har lett for å kommunisere med unge.

Hva får du igjen for å være mentor?

  • Et lærerikt arbeidsmiljø med lønn på nivå med studentassistentene ved skolen
  • Kurs i det å være rollemodell og realfagsmentor
  • Kurs i matematikkdidaktikk
  • Du får anledning til og erfaring med å undervise andre og å presentere foran større grupper
  • Du får tilgang til et faglig fellesskap
  • Mulighet til å treffe, og høre presentasjoner fra realfagsutdannede i jobb
  • Attest som bekrefter at du har vært ENT3R-mentor i ett år

Erfaringen som ENT3R-mentor eller prosjektleder viser seg å være verdifull når man søker jobb. Mange tidligere mentorer forteller at store deler av jobbintervjuet handlet om ENT3R og erfaringene derfra. På den måten kan ENT3R være svært relevant på CV’en.

Vi bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Du kan lese mer om cookies og våre personvernvilkår