Hanna ent3r

Hanna er ENT3R mentor ved UiA

Hanna Stapnes Bøgwald er 23 år og studerer Lektorutdanning ved UiA i Kristiansand. Ved siden av studiene arbeider hun som ENT3R mentor.

Hvorfor ville du bli ENT3R mentor?
- Jeg ønsket å få erfaring som var nyttig inn i læreryrke og å videreutvikle egne matematikkferdigheter, sier Hanna.

Hva gjør du når du er ENT3R mentor?
- Som ENT3R mentor møter du elever som alle er på forskjellig nivå i matematikk og får muligheten til å bidra til å øke deres matematiske kompetanse. Samtidig får du også en unik mulighet til å dele fra studiehverdagen som realfagsstudent.

Hva spør elevene om/hva hjelper du dem med?
- Elevene spør om alt mulig fra hvordan studentlivet er til spørsmål om funksjoner og sannsynlighet.

Hva er det beste med å være ENT3R mentor?
- Det beste med å være mentor er den sosiale biten, å bli kjent med elever og kolleger.

Hvilke fordeler tror du det gir deg selv å være mentor?
- Jeg tror det gir meg en god erfaring som jeg tar med meg inn i læreryrket samtidig som jeg ved å lære bort matte tilegner meg kunnskap om matematisk argumentasjon. Det gir meg også god sosial kompetanse.

Vi bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Du kan lese mer om cookies og våre personvernvilkår