Nsr no kunnskap

Resultater fra årets elevundersøkelse

På samme måte som tidligere viser svarene fra elevundersøkelsen at elevene trives og har stort faglig utbytte av å delta på ENT3R.

92 prosent av elevene sier at de er fornøyde eller svært fornøyde med ENT3R, og 73 prosent sier at de har fått bedre selvtillit i matematikk og realfag. Av elevene fra 10. klasse svarer 39 prosent at de vil velge T-matte på videregående, og 27 prosent at de ikke har bestemt seg ennå. 70 prosent av elevene svarer at de har fått økt kunnskap om studiemuligheter innen realfag, og 53 prosent av elevene sier at ENT3R har inspirert dem til videre studier innen realfag og teknologi.

“Mentoren er gode til å forklare. Jeg forstår det vi gjør på skolen mye bedre enn før.”

Vi er svært fornøyde med elevmassen som nås gjennom rekrutteringen til lokalprosjektene. De siste årene har det vært flere jenter enn gutter som deltar på ENT3R, og i 2019 var det 68 prosent jenter som deltok. Dette gjør ENT3R til en god arena for rekruttering av jenter til realfaglige utdanninger. Samtidig svarer mer enn halvparten av ENT3R-elevene at deres foresatte ikke har utdanning innen realfag og teknologi. Dette gir dem stort potensiale for å bygge realfagskapital, i tillegg til at de kanskje har et større behov for leksehjelp i realfag utenfor hjemmet.

“At dere kan forklare ting litt saktere, slik at vi kan lære det. Og at dere kan ta dere tid til oss, og ikke forklare ting i hast”

Det kommer også frem at mentorene er gode rollemodeller, og hele 93 prosent av elevene sier at de er fornøyd eller svært fornøyd med mentorene sine. Både tallene og tilbakemeldingene fra elevene viser dermed effekten og nytten av ENT3R.

Vi bruker cookies for å sikre deg en best mulig opplevelse. Ved å lukke denne meldingen godtar du vår bruk av cookies. Du kan lese mer om cookies og våre personvernvilkår